Egy tibeti család élete

A tibeti család szerkezete és szociológiai jellemzői
“A Buddha egyenlő jogokat adott a férfinek és a nőnek”
A kutatások szerint Tibetben 1959 előtt a hagyományos családi forma volt a jellemző, amelyben a család mint termelési egység, mint szociális élettér, mint a legfontosabb társadalmi kommunikációs csatorna szerepet töltött be az emberek életében. A tibeti család a XX. század második feléig szinte kizárólagos jelentőségű a tudás átadásában és a tudásátadás megszervezésében a kolostori oktatás mellett.
A tibeti család szerkezeti lehetőségei
Tibetben területenként nagy eltérést mutatnak a házasodási szokások. A tibeti hagyományok megengedik mind az endogámia mind az exogámia lehetőségét. A legfőbb oka ennek a rugalmasságnak a családi birtok és vagyon védelme a szétdarabolástól, amely hozzájárult a családi örökség egységéhez és az osztály és kaszthoz tartozás tisztaságának fenntartásához. Az arisztokraták gyakran házasodtak a saját osztályukon és családjukon belül. Annak érdekében, hogy elkerüljék a vérkeveredés halálos genetikai hatását, a rokonok csak hét rokonsági fokon túl házasodhattak össze. Ezek a tiltások olyan kemény kényszert jelentettek, hogy senkinek sem volt szabad megszegnie őket.
Másrészt a tibetiek az exogámia útját is követték, melynek alapja egy közös patriarchális ős vonalán kialakuló törzsi összetartozás. Ebben az esetben a törzs tagjai szintén nem házasodhattak össze csak a hetedik rokonsági fokon túl. Mindezek mellett Tibetben háromféle házasság jöhetett létre a kínai megszállás előtt: monogámia, poliandria és poligámia. Tibetben minden formája megengedett volt a házasságoknak mindaddig, amíg nem vezettek a családi birtok felbomlásához.
A poligámia a magas szociális státust szimbolizálta. Ezzel szemben a szegényebb családokban a poliandria terjedt el, mivel a testvéreknek csak egy nőt kellett eltartaniuk és együtt is dolgozhattak, így a családi vagyon is egyben maradt. Más alacsonyabb státuszú családokban a nővérek osztoztak egy férjen.

A férfiak és nők eltérő társadalmi megítélése

“Nő vagyok, kevés az erőm, hogy ellenálljak a veszélynek,
Alacsonyrendű születésemnél fogva, mindenki engem támad.
Ha koldusként járok, a kutyák bántanak engem.
Ha vagyonnal és étellel rendelkezem, a banditák támadnak meg.
Ha nagy dolgot viszek véghez, a körülöttem élők nem nézik jó szemmel.
Ha nem csinálok semmit, pletykákat terjesztenek rólam.
Ha bármi rossz történik, akkor mindenki nekem támad.
Akármit csinálhatok, nincs lehetőségem a boldogságra.
Mert nő vagyok, nehéz a Buddha tanításait követnem.
Még életben maradnom is nehéz!”

Tibeti népköltés*

A nőkkel kapcsolatos társadalmi attitűdök megítéléséhez először a nyelvhasználatot kell megvizsgálni. A nőt jelentő szó régen és most a skye-dman, amely alacsony szinten születettet jelent. Ez a jelentés az idő multával sem veszett ki a köztudatból és a tudatalattiból. Névmásként a mo-t használják, amelyet még nőstény állatok esetében is használnak, és a megalázó jelzők és főnevek szóösszetételeiben is megjelenik. Viszont sohasem használják az anyák, nemes asszonyok vagy istennők esetében. A nyelven keresztül tehát tetten érhető a férfiak és nők közötti szociális státuszbeli különbség, amely egyértelműen mutatja alacsonyabb rendű pozíciójukat. A tibetiek azt is gondolják, hogy a nők alacsonyabb képességűek a férfiaknál, jobb ha nem merészkednek a fejlődés területeire, hanem a háznál maradnak. Értelmi képességeik is a férfinél kisebbek, képtelenek kezdeményezni és ezek következtében nem világosodhatnak meg mindaddig, amíg férfiként nem születnek meg.1920259994

Esküvői szertartások a tibeti társadalomban

A menyasszony és a vőlegény kiválasztásánál általában hasonló életkorú párok jöttek számításba. A szülők választották a partnert. A szülői eljegyzések esetén nem kérdezték meg a lány véleményét a férj kiválasztását illetően. Amikor egy fiú házasulandó korba jutott, elérte a 20. életévét, a szülei intézték az esküvőjét és a fiú környezetéből választottak neki párt. Elkezdődött a menyasszony keresése a társadalmilag azonos státuszú és származású családok között.

6930_1426257429Az ismerős lányok sugallták a szülőknek, hogy kik mennének a fiúkhoz szívesen feleségül. Ezután történt a lányok közül való választás, amely a lány szüleivel való egyezkedés útján történt. A megállapodásra gyakran hivatásos közvetítőt kértek fel, aki eljárt a családok érdekében. Az egyezkedés idejének érdekes szokása volt vidéken, hogy a lány anyja folyamatosan ismételgette, hogy a lánya csúnya és ügyetlen. A megegyezés hetekig tartott. A tárgyalások sikeressége érdekében ajándékokat vittek a lány családjának, illetve a tradicionális sört, a csangot. Ha a hosszas megbeszélések végén a szülők beleegyeztek a házasságba és a horoszkópok is összeillettek, elkezdődött az esküvő szervezése, amelyben jelentős szerep jutott a vőlegény nagybácsikájának.

Az asztrológus véleménye döntő jelentőségű volt a házasságok megkötésével kapcsolatban. Ugyanis úgy tartották, hogyha a zodiákus jegyek összeütközésben állnak a kiválasztott párnál, ez szerencsétlenség forrása. Az asztrológus döntötte el a házasságkötés időpontját is. Az esküvőket a kora reggeli órákban tartották, amelyet a legszerencsésebbnek és legértékesebbnek tartottak.

Család és közösség
“Minden tibeti kölcsönösen elkötelezetten segíti rokonait,
különösen a nehéz időkben.”
Tibeti mondásA tibeti család nagyon nyugodt és gördülékenyen együttműködő rendszer, amelyet a családtagok szoros köteléke jellemez. A család mérte általában nagy volt, 6-10 főből állt. Ennek a szoros kapcsolatnak az alapja vérségi eredet, mivel szinte minden család ki tudta mutatni, hogy az apa és az anya közös ősöktől származtak. A családban a legnagyobb tekintélye az apának volt. A fiai alárendeltek maradnak mindaddig, amíg meg nem nősülnek. Az elsőszülöttség előnye a tibeti családban is jelentőséggel bírt. Az első fiú volt az egyetlen, akinek jogában állt az ősei földbirtoka felett rendelkezni. Az összes családtagot autoritív módon irányította. Ő volt az élő kapocs a családi láncolatban, misztikus és valóságos is egyben, minden ősöktől származó jog letéteményese.E patriarchális rendszer mögött az az álláspont húzódott, hogy egy kiterjedt és gazdag családnak nem szabadott apró és szegényebb családokra bomlania, amelyek mérete lehetetlenné tette, hogy a családfő nevét magas pozícióban megtartsa. Ezen a beállítottságon is alapult a poliandria elterjedése.

Tibet egy lazán kialakult földműves-pásztori (nomád) társadalom volt, amely rengeteg helyi közösséget foglalt magába, melyek kereteit egy feudális rend adta. A tibeti szociális életet legjobban az határozta meg, hogy minden egyén hálával és tisztelettel adózott az isteneknek, a bölcseknek és az őseinek. Hódolatukat feléjük rituálékkal, szertartásokkal, családalapítással és gyermekek felnevelésével tudták kifejezni. Ez tisztán mutatja, hogy a tibetiek számára a tradicionális és a vallási tényezők jelentették az értéket.

A család mérete általában nagy volt, 6-10 főből állt.

Az oktatási lehetőségek 
“Megfelelő módon enni, inni, járni,
ezt a három dolgot biztosan a szüleitől tanulja meg a gyermek.”

Tibeti szólás

Tibetben az oktatás két fajtáját lehetett elkülöníteni: a vallási, kolostori oktatást és a világi iskolai képzést.

A kolostori oktatás nagyon elterjedt volt Tibetben. Szinte minden családból az egyik fiút, aki jobb szellemi képességekkel rendelkezett, ámde fizikailag esetleg gyengébb volt, szerzetesnek adták a szülei. A gyermekek anyagi segítése így sem szűnt meg, hanem a szülők a kolostor fenntartását támogatták. A tibetiek úgy tartották, hogy a szerzetesként élő fiúk mindennapi imája segíti a család boldogulását. A kolostori képzés anyaga is tartalmazott általános ismereteket a vallásiak mellett.

A világi iskolák szervezési szempontból több félék lehettek. Egyrészt a nagy földbirtokosok hoztak létre a földjeiken iskolákat, amelyekbe csak a területükön lakók gyermekei jártak. Az állami kézben lévő területeken nem nyitottak iskolákat. Nagyobb gyermekcsoport tanítására képes iskolák csak a három nagyvárosban működtek, így a fővárosban Lhasa-ban, Shigatse-ben és Gyangtse-ban.

Az iskolák tananyaga nagyon szűk terjedelmű volt. A hangsúly az írás elsajátítására esett. A másoltatás a nagyobb betűtől az egyre kisebb felé haladt. Ez volt szinte az egyetlen módszer az elsajátításhoz. Viszont nagy fontosságot tulajdonítottak a szép és rendezett írásképnek. A tananyag másik részét az olvasás tette ki, amelynek a közös hangos olvasás volt a tanítási módszere. Ezen kívül a gyerekek némi számolási ismeretek birtokába is jutottak. A kutatások szerint a tibetiek veleszületetten gyengébb képességekkel rendelkeznek a matematikai ismeretek területén, amelynek következtében még az építkezéseknél és az útépítéseknél sem használnak számításokat. Ennek köszönhető a nagymennyiségű anyagveszteség. Ugyanakkor a tibetiek nagy tehetséget mutatnak a festés, rajzolás, szobrászat, famegmunkálás és egyéb kézügyességet igénylő tevékenységek területén. Természetes ösztönük segíti őket az orvosi ismeretek és tevékenységek esetében is, mely területen nagy hatékonyságot mutattak. Mind a kézügyesség fejlesztése és szakmai felhasználása, mind a gyógyító tevékenységgel kapcsolatban azonban az iskolai képzés nem tartalmazott tudatos ismeretátadást. Ezen készségek megszerzésében a gyermekek és a fiatalok csak a családjukra támaszkodhattak.
Forrás: http://www.buddhistaegyhaz.hu/
Németh Mónika

Németh Mónikának hívnak, 27 éves vagyok a Globális Világ magazin alapítója és szerkesztője. Magazinomban elsősorban a lélek megértésen keresztül ismerkedem a világgal, és az energiák tudatos irányítására törekszem általa. Tanulom mindennap, és a Globális Világ lett a tankönyvem. Gyarapodjunk együtt mindennap (!) Szeretettel <3

No Comments Yet

Comments are closed

Impresszum

Tulajdonos: Németh Mónika, Konecsny Ágoston Pál
Az oldal üzemeltetője: GV Média | Egyéni vállalkozás
Adó.sz: 67916744-2-28
Nyilvántartási szám: 50945638
Nyilvántartási szám: NAIH-109471/2016
ÁSZF | Adatvédelmi nyilatkozat

A bankkártyás fizetés biztonságát az SSL védelem garantálja. Biztonságos fizetési felületet.

Fizetés

Weboldalunk SSL tanúsítvánnyal rendelkezik.

A bankkártya adataidat soha nem ismerjük meg és mi nem tároljuk. A fizetésért egy PayPal tulajdonában álló cég felel, a Braintree. Így biztos lehetsz benne, hogy minden adatod biztonságban marad, hiszen a PayPal neve garancia. Az SSL vagy a teljes nevén a Secure Socket Layer egy olyan protokoll, amely a webböngészés alatt biztosítja a biztonságos kommunikációt a kliens (a honlap látogatójának a böngészője) és a szerver (a honlapot kiszolgáló tárhely) között.

Ügyfélszolgálat

Amennyiben kérdése van, kérjük, keresse fel ügyfélszolgálatunk.

Telefonon
Hétfőtől - Péntekig: 08:00 - 20:00
Szombaton: 09:00 - 14:00

Németh Mónika | +36 30 422 9550

A kiszállításokért a Magyar Posta Zrt. - MPL Futárszolgálat a felelős.
A csomagok nyomonkövetése itt érhető el a rendszer által kiküldött azonosítóval.

Ügyfélszolgálati e-mail: info@globalisvilag.com
Rendeléssel kapcsolatos ügyintézés: rendeles@globalisvilag.com
Médiaajánlat: sales@globalisvilag.com